9904-0963, 9633-3333
flashsanhuu@yahoo.com

Интерактив, Имфакт, Excel програмын сургалт

Зорилго:

Санхүүгийн бүх төрлийн ажилбаруудыг санхүүгийн программ дээр гаргаж сургах

Хэн хамрагдах:

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдлэгтэй бүх хүмүүс

Эзэмших ур чадвар:

 Интерактив ХХК-ний пирамид, импакт, даймонд программаар бараа материалын бүртгэл, ерөнхий журналд бусад ажил гүйлгээг оруулах, санхүү татварын тайлангууд гаргах чадвар эзэмшүүлнэ.

Агуулга Цаг

1

Интерактив Дансны эхний үлдэгдэл оруулах, / Өглөг авлагын болон бусад дансны /

4

2

Бараа материалын бүртгэл, ерөнхий журналд бусад ажил гүйлгээг оруулах

4

3

Ажил гүйлгээг давтах

4

4

Хаалтын гүйлгээ хийх , санхүүгийн тайлангуудыг гаргах

4

5

Имфакт дансны эхний үлдэгдэл оруулах, / Өглөг авлагын болон бусад дансны

4

6

Бараа материалын бүртгэл, ерөнхий журналд бусад ажил гүйлгээг оруулах, санхүү татварын тайлангууд гаргах

4

Facebook